Kontakt

Anställda på Jordberga

VÄGBESKRIVNING OCH KARTA: Hittar du här >>

Jordbruk

Simon RohlwinDriftledare på Jordberga

Simon Rohlwin
Driftledare på Jordberga

Epost: simon@jordberga.se
Telefon: 0701-600 401

All personal är verkstadskunnig. Maskinunderhåll och reparationer sker till största del i egen regi.

Telefon:

Maskinförare

Andre

Markus Svensson

Telefon: 070-593 03 75

Fastigheter/Park

Martin

Telefon:

Fastigheter/Park

Hannes

Telefon:

Fastigheter/Park

ADRESS: Jordbergavägen 122-0 , 231 99 Klagstorp.
KONTAKT: Tel: 0410 – 261 09. Fax: 0410-260 95. E-post: info@jordberga.se

VÄGBESKRIVNING OCH KARTA: Hittar du här >>