Kontakt

Anställda på Jordberga

Jordbruk

Christian Hellesöe
Inspektor på Jordberga sen Januari 2015

Epost: christian@jordberga.se
Telefon: 0701-600 401

All personal är verkstadskunnig. Maskinunderhåll och reparationer sker till största del i egen regi. Avancerad trädgårdsskötsel sker på konsultbasis.

Therese Fridh

Slott, Park och Hotell

Thomas Tränk

Telefon: 0767 – 651183

Jesper Vinsérus

Telefon: 0709 – 386622

Fastigheter

Carl-Adam von Arnold

Epost: carl-adam@jordberga.se

ADRESS: Jordberga gård, 231 99 Klagstorp.
KONTAKT: Tel: 0410 – 261 09. Fax: 0410-260 95. E-post: info@jordberga.se

VÄGBESKRIVNING OCH KARTA: Hittar du här >>