EKONOMIBYGGNADER

Byggnader som inte används i driften hyrs också ut.

KOSTALLET

Stor kulturminnesmärkt byggnad om 90 x 25m med öppen planlösning. Finns möjlighet att hyra del av förrådsutrymmen.

GAMLA SMEDJAN

Vid norra huvudinfarten till godsområdet ligger den gamla smedjan. Idag inrymmer smedjan Hönsinge Hantwerksbryggeri som är ett s.k. microbryggeri som godset har olika samarbeten med.

Läs mer på honsingehantwerksbryggeri.se