Gården

Jordberga gård

Jordberga är ett modernt lantbruksföretag som har sin bas i en lång historisk tradition vilket resulterat i genuin kunskap inom växtodling och i en unik kulturmiljö. AB Jordberga gård bildades 1950.

Vår ambition är att vara ledande inom produktionsutveckling och miljötänkande samt att verka för en positiv arbetsmiljö där kunskap och tradition går hand i hand. Vår verksamhet och produktion skall medföra lägsta möjliga miljöbelastning inom teknik och ekonomisk rimlighet. Vi har höga effektivitetsmål och uppmärksammar  givetvis de senaste forskningsrönen och omvärldens krav.

Jordberga har ett nära samarbete sedan med närliggande lantbrukare.

Verksamheten

Den goda bördiga jorden och det milda klimatet ger oss överlag höga skördar samtidigt som vår arealstorlek ger skalfördelar. Vi odlar vete, korn, raps, majs, gräsfrö och sockerbetor. Dessa högkvalitativa råvaror blir till eftersökta konsumentprodukter såsom Absolut Vodka, prima öl, gräsmattor, bröd och bakelser, proteinrikt foder samt ljuvlig rapsolja.

Av kornet blir det öl och foder. Sockerbetorna blir till socker, sirap och nyttiga fibrer. Majsen blir till gas som driver våra bussar och bilar.

All odling är kvalitets- och miljöstyrd. Detta är grunden för ett varsamt resursanvändande. Tillsammans med en professionell driftsledning och kunnig personal får vi en effektiv produktion som ligger i utvecklingens framkant. Gården har varit i släktens ägo sedan 1743, och med det perspektivet har vi mycket lång erfarenhet av vad som krävs för en hållbar utveckling i växtodlingen.

Historia

Gården är känd i skrift sedan 1355. Slottets nuvarande exteriör i barockinspirerad stil tillkom efter en ombyggnad 1906. Huvudbyggnaden och sex andra byggnader inom gårdsområdet är klassade som byggnadsminnen.

Parken i engelsk stil med flera exotiska träd är öppen för besök i samband med kulturevenemang. Slott och park visas även av ägarna för förbokade grupper. Läs mer om parken och Jordbergas historia…

Områdesbild på Jordberga gård