Ekonomibyggnader

Våra ekonomibyggnader

Byggnader som inte används i driften hyrs också ut.

Röd tegelbyggnad, gammalt stall

Kostallet

Stor kulturminnesmärkt byggnad om 90 x 25m med öppen planlösning. Idag uthyrd för broileruppfödning.

Ekonomibyggnad i gult tegel

Slättåkra gård

Gården är belägen vid väg 101 väster om Jordberga. De gamla stallarna kan upplåtas som  lager och till vinterförvaring av bilar och husvagnar.

Gamla smedjan

Mindre lokal vid infarten till gårdsområdet. Idag uthyrd för Ölbryggeri.

Hönsinge Hantwersbryggeri är ett s.k. Mikrobryggeri som vi har många samarbeten med. Vår gemensamma årligen återkommande Oktoberfest är mycket populär. Läs mer på honsingehantwerksbryggeri.se