Separation av Biogödsel

Jordberga har under våren investerat i en platta för att kunna separera Biogödsel till en fast och en lös fraktion. Detta kommer att underlätta hanteringen av biogödseln eftersom den lösa delen blir lättare att pumpa. Den lösa delen innehåller det mesta utav kvävet och fosforn hamnar till största del i den fasta fraktionen. Jordberga kan därmed fortsätta på precisionsodlingsspåret och lägga ut de kvaliteter som grödan behöver i rätt tid och på rätt plats.

Investeringen är gjord med delvis stöd från

Lämna ett svar