Musikaliskt Symposium

Varmt välkomna till ännu ett spännande Musikaliskt symposium där vi kombinerar musik, vetenskap & mat till en spännande och givande kväll tillsammans.

Denna gång är temat Energi, ett högaktuellt ämne för oss alla. Tillgången på energi och mat är det mest grundläggande för oss och denna dagen fokuserar vi på den skånska energitillgången, historiskt, idag och i framtiden. Vi kommer höra om hur vi klarade oss utan fossila bränslen innan oljan, hur vi kan bygga och bo energismart samt hur vi kan klara framtida utmaningar i både ledningar och energislag.