Växtodling

Foto:Hans Jonsson

Växtodling

Areal :1476 ha.

Mark:Något mullhaltig moränlättlera. pH-värde 6,9-8, P-klass 4. K-klass 3. Ca 40 % av arealen plöjs varje år.

Klimat:Genomsnittlig regnmängd (10 års medeltal ) 546 mm under året, april -oktober 345 mm. Medel temperatur i juni, 17,3° och i februari –0,6°. Genomsnittstemperatur under växtsäsongen är 13°. Vårbruket startar i mitten av mars och sockerbetorna sås kring mitten av april. Höstbruket med betupptagning och leverans samt höstplöjning avslutas till jul.

Växtföljd: Fri växtföljd tillämpas.

Torkanläggning:En 19 tons Cimbria kontinuerlig spannmåls-tork BL-8, torkstyrning AMY med skrivare. EST kylmaskin kapacitet 100 ton per dygn. Rensmaskin Damas 80 ton. Lagrings-utrymme för ca 20.000 ton varav 7400 ton i stålsilos plus 2000 ton spannmål i anslutning till tork, på planlager i närliggande byggnader kan lagras 11 000 ton. Vägning via en 24 meters 60 tons bilvåg med datoriserad terminal.

Odlingen 2019

Gröda 2019hektar
Höstvete321
Raps265
Sockerbetor126
Maltkorn260
Åkerböna100
Gräsfrö273
Råg23
Majs “Kärn”45
Spenat35
Salix9
Träda17
Totalt1476