Växtodling

Foto:Hans Jonsson

Växtodling

Areal :1532 ha.

Mark:Något mullhaltig moränlättlera. pH-värde 6,9-8, P-klass 4. K-klass 3. Ca 40 % av arealen plöjs varje år.

Klimat:Genomsnittlig regnmängd (10 års medeltal ) 546 mm under året, april -oktober 345 mm. Medel temperatur i juni, 17,3° och i februari –0,6°. Genomsnittstemperatur under växtsäsongen är 13°. Vårbruket startar i mitten av mars och sockerbetorna sås kring mitten av april. Höstbruket med betupptagning och leverans samt höstplöjning avslutas till jul.

Växtföljd: Fri växtföljd tillämpas.

Torkanläggning: En 70 tons NECO kontinuerlig spannmåls-tork. Rensmaskin Damas 80 ton. Lagrings-utrymme för ca 22.000 ton varav 6400 ton i stålsilos. På planlager i närliggande byggnader kan lagras 16 000 ton. Gräsförtork 1425m2 med körbart trägolv. Vägning via en 24 meters 60 tons bilvåg med datoriserad terminal.

Odlingen 2020

Gröda 2019hektar
Höstvete129
Raps274
Sockerbetor187
Maltkorn234
Åkerböna42
Gräsfrö312
Råg23
Majs91
Vitklöver54
Salix9
Träda17
Totalt1532