Växtodling

Foto:Hans Jonsson

Odlingen 2023-2024

Gröda 2024hektar
Höstvete322
Raps266
Sockerbetor205
Maltkorn303
Lök42
Gräsfrö45
Åkerbönor80
Vitklöver40
Salix9
Träda17
Totalt1329

Växtodling

Areal :1329 ha.

Mark:Något mullhaltig moränlättlera. pH-värde 6,9-8, P-klass 4. K-klass 3. Ca 40 % av arealen plöjs varje år.

Klimat:Genomsnittlig regnmängd (10 års medeltal ) 546 mm under året, april -oktober 345 mm. Medel temperatur i juni, 17,3° och i februari –0,6°. Genomsnittstemperatur under växtsäsongen är 13°. Vårbruket startar i mitten av mars och sockerbetorna sås kring mitten av april. Höstbruket med betupptagning och leverans samt höstplöjning avslutas till jul.

Växtföljd: Fri växtföljd tillämpas.

Torkanläggning: En 70 tons NECO kontinuerlig spannmåls-tork. Rensmaskin Damas 80 ton. Lagrings-utrymme för ca 22.000 ton varav 6400 ton i stålsilos. På planlager i närliggande byggnader kan lagras 16 000 ton. Gräsförtork 1425m2 med körbart trägolv. Vägning via en 24 meters 60 tons bilvåg med datoriserad terminal.

Dränering