Tjänster

Höståker med skörde-fordon

Tjänster

AB Jordberga gård har ett nära samarbete sedan flera år tillbaka med närliggande lantbrukare för vilka vi åtar oss:

  • rapssådd
  • tröskning
  • torkning och lagring
  • betupptagning
  • samt diverse körslor

Vi ombesörjer också:

  • viss försäljning av insatsvaror

och är öppna för:

  • skötselavtal
  • och nya arrenden

För mer information kontakta Simon Rohlwin

Telefon: 0701 – 600 401, E-post: simon@jordberga.se