Parken

Jordberga slott, vitt slott med koppartak och gula detaljer

Visningar av slott & park

Parken på Jordberga är av engelsk typ och anlagd under mitten av 1800-talet.

Slottet och parken visas av ägarna för förbokade grupper. Visningen tar cirka 1 timme. Kostnad 150 kr per person. Kaffe med bulle kan efter möjlighet förbeställas alt intas medhavd mat i parken i anslutningen till visningen.

För kontakt och bokning kontakta: Marie von Arnold tel. 0735 45 55 65 eller marie@jordberga.se.

Under senare år har parken rustats upp och träd har nyplanterats för att ersätta stormfällda och almsjuka äldre träd. Almen har ersatts av bok och ek. Den äldre parktraditionen med exotiska solitärer har förts vidare med nyplanteringar av Platan, Metaseqoia (se bild t.h.), Ambraträd, Katalpa, Pagodträd, Ginko, Tulpanträd m.fl.

Ladda ner arboretum (PDF-dokument).

Under senare år har parken varit föremål för två inventeringar och projektstudier av blivande landskapsarkitekter vid SLU, Alnarp.

Parken och trädgårdarna vid Jordberga Gods (PDF-dokument 93 sidor, 8 MB)

Parken fram till 1856 (PDF-dokument 126 sidor, 21MB)

Historiska kartor