Separation av Biogödsel

Jordberga har under våren investerat i en platta för att kunna separera Biogödsel till en fast och en lös fraktion. Detta kommer att underlätta hanteringen av biogödseln eftersom den lösa delen blir lättare att pumpa. Den lösa delen innehåller det […]