Växtodlingen på Jordberga gård 2015-2016

Odlingen

Mark Något mullhaltig moränlättlera. PH-värde 6,9-8. P-kl 4. K-kl 3.

Klimat Genomsnittlig regnmängd 546 mm under året, april -oktober 345 mm. Genomsnittstemperatur under växtsäsongen är 13°.

Växtföljd Fri växtföljd tillämpas.

Gröda 2018 hektar
Höstvete 97
Raps 187
Sockerbetor 164
Maltkorn 469
Åkerböna 146
Gräsfrö 301
Vitklöver 34
Majs ”Kärn” 50
Spenat 46
Salix 9
Träda 17
Totalt 1520