Växtodlingen på Jordberga gård 2015-2016

Odlingen

Mark Något mullhaltig moränlättlera. PH-värde 6,9-8. P-kl 4. K-kl 3.

Klimat Genomsnittlig regnmängd 546 mm under året, april -oktober 345 mm. Genomsnittstemperatur under växtsäsongen är 13°.

Växtföljd Fri växtföljd tillämpas.

Grödor 2017 hektar
Höstraps 291
Höstvete 316
Majs 50
Rödsvingel 124
Salix 8
Sockerbetor 233
Spenat, frö 30
Träda 2
Maltkorn 246
Våtmark 1
Totalt 1301