Korta fakta om växtodlingen på Jordberga gård

Areal: 1 286 hektar. Därutöver externa skötselavtal.

Mark: Något mullhaltig moränlättlera. pH-värde 6,9-8, P-klass 4. K-klass 3. Ca 40 % av arealen plöjs varje år.

Klimat: Genomsnittlig regnmängd (10 års medeltal ) 546 mm under året, april -oktober 345 mm. Medel temperatur i juni, 17,3° och i februari –0,6°. Genomsnittstemperatur under växtsäsongen är 13°. Vårbruket startar i mitten av mars och sockerbetorna sås kring mitten av april. Höstbruket med betupptagning och leverans samt höstplöjning avslutas till jul.

Växtföljd: Fri växtföljd tillämpas.

Torkanläggning: En 19 tons Cimbria kontinuerlig spannmåls-tork BL-8, torkstyrning AMY med skrivare. EST kylmaskin kapacitet 100 ton per dygn. Rensmaskin Damas 80 ton. Lagrings-utrymme för 7400 ton i nya stålsilos plus 2000 ton spannmål i anslutning till tork, på planlager i närliggande byggnader kan lagras 11 000 ton. Vägning via en 24 meters 60 tons bilvåg med datoriserad terminal.
Jordberga-Skane-Soderslatt-Jordbruket-areal-och-mark-detalj
Foto:Hans Jonsson
Jordberga-Skane-Soderslatt-Jordbruket-areal-och-mark-grodor
Foto:Hans Jonsson