AB Jordberga gård bedriver ett av Sveriges mest konkurrenskraftiga jordbruk!

Den goda bördiga jorden och det milda klimatet ger oss överlag höga skördar samtidigt som vår arealstorlek ger skalfördelar.
Vi odlar vete, korn, raps, majs och sockerbetor. Dessa högkvalitativa råvaror blir till eftersökta konsumentprodukter såsom Absolut Vodka, barnmat, och bröd. Av kornet blir det öl och foder. Sockerbetorna blir till socker, sirap och nyttiga fibrer. Majsen blir till gas som driver våra bussar och bilar.

All odling är kvalitets- och miljöstyrd och hela gården miljöcertifierades 2001 enl. ISO14001.

Detta är grunden för ett varsamt resursanvändande. Tillsammans med en professionell driftsledning och kunnig personal får vi en effektiv produktion som ligger i utvecklingens framkant.

Gården har varit i släktens ägo sedan 1743, och med det perspektivet har vi mycket lång erfarenhet av vad som krävs för en hållbar utveckling i växtodlingen.