Park

Parken på Jordberga är av engelsk typ och anlagd under mitten av 1800-talet.

Nyplantering

Under senare år har parken rustats upp och träd har nyplanterats för att ersätta stormfällda och almsjuka äldre träd. Almen har ersatts av bok och ek.

Exotiska solitärer


Den äldre parktraditionen med exotiska solitärer har förts vidare med nyplanteringar av Platan, Metaseqoia (se bild t.h.), Ambraträd, Katalpa, Pagodträd, Ginko, Tulpanträd m.fl.


Arboretum (PDF-dokument)

Inventeringar och studier


Under senare år har parken varit föremål för två inventeringar och projektstudier av blivande landskapsarkitekter vid SLU, Alnarp.Parken och trädgårdarna vid Jordberga Gods (PDF-dokument 93 sidor, 8 MB)

Parken fram till 1856 
(PDF-dokument 126 sidor, 21 MB)

Historiska kartor – översikter


park-Burman_Fischer

park-ralamb

park-plan_1839

park-lantmateribild_1910_15