Historik Jordberga Slott

Jordberga är känt sedan 1355.

Under Horns skånska krig 1644 brändes Jordberga och återuppbyggdes 1655 av den dåvarande ägaren Ivar Krabbe. Stenlogen från 1650 byggdes först som en försvarsanläggning.

Efter 1658 delades gården mellan flera olika ägare.

1743 samlades den åter av familjen Kurck och har sedan dess gått i arv inom släkten. Under 1840 -talet innehades gården av Carl-Adam von Nolcken som var en stor jordbruksreformator och byggherre. Hela gården rustades upp och många nya byggnader anlades. Det Krabbeska slottet byggdes om i götisk stil under ledning av professor C-G Brunius.

Carl-Adams dotter Clara gift med Carl-Gustaf Stjernswärd från Witdsköfle lät 1906 åter bygga om Jordberga denna gång till ett barockinspirerat slott med hjälp av den danske arkitekten Glaesel. Jordberga togs sedan över av deras son Gustaf som förde det vidare till sin dotter Clara, som tillsammans med sin man Hans-Göran von Arnold drev gården till 1990.

Idag förvaltas gården av Otto och Catherine von Arnold.

Utdrag ur Jordbergas ägarlängd