Jordberga slott och park

Jordberga slott och park

Slottet är privatägt och bebos idag av familjen Otto och Catherine von Arnold.

Gården är känd i skrift sedan 1355. Slottets nuvarande exteriör i barockinspirerad stil tillkom efter en ombyggnad 1906. Huvudbyggnaden och sex andra byggnader inom gårdsområdet är klassade som byggnadsminnen.

Parken i engelsk stil med flera exotiska träd är öppen för besök i samband med kulturevenemang. Mer info

Slott och park visas av ägarna för förbokade grupper. Mer info