Jordberga samarbetar på bred front

Lagerhotell

Jordberga kan lagra och/eller torka er spannmål och raps under säsong och vid behov ombesörja försäljning av dessa varor.

Grannsamarbete

Vi  utför ett antal lantbrukstjänster inklusive insatsvaror som utsäde, växtskydd och gödning åt ett femtiotal grannar. Vi samarbetar även genom arrenden eller skötselavtal.

Söderslätts Betupptagargrupp

Ekonomisk förening för gemensam betupptagning och transporter.

Beddingeortens LRF-avdelning

Evenemanget ”Mitt i byn” anordnas årligen i september.

Tullstorpsån

tullstorpsaan_logo
Jordberga är en del av pilotprojeketet Tullstorpsån som syftar till att minska kväve- och fosforutsläpp i Östersjön.