Jordberga samarbetar på bred front

Lagerhotell

Jordberga kan lagra och/eller torka er spannmål och raps under säsong och vid behov ombesörja försäljning av dessa varor.

Grannsamarbete

Vi  utför ett antal lantbrukstjänster inklusive insatsvaror som utsäde, växtskydd och gödning åt ett femtiotal grannar. Skötselavtal I närområdet omfattar 350 hektar.

Skånska Biobränslebolaget

SBI-logo
Företaget är delägare av Skånska Biobränslebolaget, SB3, som har till uppgift att förädla lantbruksprodukter till lokalproducerad energi. Tillsammans med SBI, Eon och Nordic Sugar byggs på Jordberga Sveriges största rötningsanläggning med en produktion om ca 110 GWh biogas per år, Anläggningen kommer att ligga på den plats där det gamla sockerbruket låg.

Söderslätts Betupptagargrupp

Ekonomisk förening för gemensam betupptagning och transporter.

Beddingeortens LRF-avdelning

Evenemanget ”Mitt i byn” anordnas årligen i september.

Betodlarna

Betodlarna-logo
Betodlarna, Sveriges betodlares centralförening, genomför på Jordberga ett långtidsförsök för betlagring, genom deras forskningsbolag NBR (Nordic Beet Research).

Tullstorpsån

tullstorpsaan_logo
Jordberga är en del av pilotprojeketet Tullstorpsån som syftar till att minska kväve- och fosforutsläpp i Östersjön.