Handel & Tjänster

Partners till Jordberga

AB Jordberga gård har ett nära samarbete sedan flera år tillbaka med ett 50-tal närliggande lantbrukare för vilka vi åtar oss:

  • tröskning
  • torkning och lagring
  • marknadsförning och försäljning av spannmål
  • betupptagning
  • bettäckning
  • samt diverse körslor

Vi ombesörjer också:

  • viss försäljning av insatsvaror

och är öppna för:

  • skötselavtal
  • och nya arrenden

Verksamheten är i expansion och nya kunder välkomnas. Intresseanmälan