Personal och Kontakt – Jordberga gård AB

ADRESS: Jordberga gård, 231 99 Klagstorp.
KONTAKT: Tel: 0410 – 261 09. Fax: 0410-260 95. E-post: info@jordberga.se

VÄGBESKRIVNING OCH KARTA: Hittar du här >>

All personal är verkstadskunnig. Maskinunderhåll och reparationer sker till största del i egen regi. Avancerad trädgårdsskötsel sker på konsultbasis.

KONTAKT ANSTÄLLDA OCH LEDNING

JORDBRUK

Tre  fast anställda inklusive driftledning samt elever under odlingsperioden.

Jordberga-Skane-Soderslatt-Personal-Clas-Christersson

Clas Christensson 076 – 7651179

Jordberga-Skane-Soderslatt-Personal-Thomas-Trank

Thomas Tränk  076-7651183

Jesper Vinsérus 0709 38 66 22

EVENEMANG


Marie von Arnold 0735 45 55 65