AB Jordberga gård – ett modernt multifunktionellt lantbruksföretag

AB Jordberga gård är ett modernt lantbruksföretag som har sin bas i en lång historisk tradition vilket resulterat i genuin kunskap inom växtodling och i en unik kulturmiljö. AB Jordberga gård bildades 1950.
Bolagets verksamheter omfattar Växtodling med handelsverksamhet, Energiproduktion, Fastighetsförvaltning, Miljö och Viltvård samt upplåtelser för Kulturevenemang och för Bröllop, Fest och Möten. På Jordberga är vi idag ca 10 personer anställda.

 

Målsättning

Vår ambition är att vara ledande inom produktionsutveckling och miljötänkande samt att verka för en positiv arbetsmiljö där kunskap och tradition går hand i hand.

Vår verksamhet och produktion skall medföra lägsta möjliga miljöbelastning inom teknink och ekonomisk rimlighet.

Vi har som mål att vara kostnadseffektiva och resurssnåla, vi uppmärksammar  givetvis de senaste forskningsrönen och omvärldens krav.