Våra event

SBI Jordberga nominerad till Trelleborgs miljöpris Tångräkan

Datum: Nov 21, 2013
Tid: 19:00 - 19:00

SBI Jordberga är nominerad till Trelleborg kommuns miljöpris Tångräkan.

Med Biogasanläggningen i Jordberga kommer Trelleborgs kommun att klara sina åtagande av reducering av växthusgaser.
Vidare bidrar anläggningen till att sluta kretsloppet av näringsämnen och minska behovet av fossilbaserad gödsel.