Våra event

Professor Urban Emanuelsson utvecklar landskapet kring Tullstorpsån

Datum: Nov 18, 2013
Tid: 16:00 - 18:00

Professor Urban Emanuelsson presenterar lanskapstyper för styrelsen i Tullstorpsån.

För att förbättra landskapsbilden och öka den biologiska mångfalden har styrelsen i Tullstorpsån ek.för gett i uppdrag att se vilka landskapselement såsom blomsterängar, skottskog m.fl som passar in i landskapet.