Kultur och Miljöstiftelsen

KoMlogga

 

Jordberga Kultur- och Miljöstiftelse är en ideell stiftelse vars ändamål är:

  • att skydda, bevara och underhålla byggnader och miljö på Jordberga, vilka delvis är kulturminnesskyddade samt
  • att verka för att dessa byggnader och denna miljö upplåtes för olika kulturella aktiviteter såsom t ex musik- och dansevenemang, konstutställningar, teaterföreställningar med mera.

 

Historik

JORDBERGADAGARNA

Arrangerades under 1960-70-talen med ryttarspel och uppträdanden i parken.

JORDBERGAFESTIVALEN

Under åren 1993-2003 anordnades Jordberga festivalen första helgen i juni. Ett flertal stora orkestrar, solomusiker och dansensembler har under dessa år uppträtt här. En del av artisterna har satt avtryck genom att plantera egna träd i parken. Festivalprogram 1993-2003

PIGGSVINSTEATERN

Den ideella teatergruppen anordnade under 1990-2000 –talet uppskattade sommarrevyer i Herrsskapsstallet.