Gamla smedjan

 

Mindre lokal vid infarten till gårdsområdet. Idag uthyrd för djurfoderförsäljning.