Ekonomibyggnader

Byggnader som inte används i driften hyrs också ut.