Skolans lärarbostad

Bostaden består av 5 -7 rok , ca 220 kvm.  Byggnaden ligger vid  väg  101  intill Jordbergaallén. Friliggande garage- och förrådsbyggnad  samt stor insynsfri trädgård.

Jordberga-Skane-Soderslatt-bostadsuthyrning-Skolan-02

Jordberga-Skane-Soderslatt-bostadsuthyrning-Skolan-01