Archive for maj 2012

Pressmeddelande från Jordberga Biogas AB

Pressmeddelande från Jordberga Biogas AB

Biogasanläggning byggs på Jordberga

Sveriges största rötningsanläggning för framställning av biogas kommer att byggas på Jordberga i södra Skåne. Efter byggnation kommer anläggningen att producera 110 GWh biogas (11,7 miljoner Nm3 biogas av fordonsgaskvalitet) per år, vilket minskar utsläppen av koldioxid med 28 000 ton om året. Det motsvarar utsläppen från över 300 stadsbussar.

Läs mer